top of page

Nosiva konstrukcija

Nosiva konstrukcija omogućuje pričvršćivanje fotonaponskih ploča na željenu osnovu – zgradu ili zemljište. Osigurava odgovarajuće usmjeravanje solarnih ćelija.

Nosive konstrukcije za kose krovove

Montažni sustavi fotonaponskih modula integrirani na krovove cijenom su najprihvatljiviji no kut nagiba modula odgovara nagibu krova. U slučaju malih nagiba (<10°) postoje sustavi koji se integriraju na krovnu površinu s određenim dodatnim kutom nagiba. Sustav se montira na krovove nagiba ne većeg od 60° prema horizontalnoj površini, što velika većina krovova ispunjava.

Također je bitna orijentacija krova prema određenoj strani svijeta. Prema prinosu električne energije, u prednosti su krovovi orijentirani prema jugu.

Nosive konstrukcije za ravne krovove

Nosive konstrukcije za ravne krovne površine ostvarujemo bez bušenja podloge i dodatnih građevinskih radova tako da tako garantiramo sigurnost od vodopropusnosti i kondenzacije.

Za stabilnost sustava bitna je nosivost površine na koju obraćamo posebnu pažnju kako bismo osigurali stabilnost građevine. Nosivi sustavi mogu biti izvedeni s balastom za učvršćivanje ili bez balasta gdje se stabilnost održava samom konstrukcijom i montažom. Nosači fotonaponskih modula prilagođeni su vremenskim prilikama u kojima je FNE instalirana (udari vjetra, težina snijega, prenaponska zaštita). Osiguravamo nagibe modula koji osiguravaju optimalnu proizvodnju električne energije tijekom godine.

Nosive konstrukcije na zemlji

Fotonaponski moduli mogu biti postavljeni na zemlju gdje također treba voditi računa o udarima vjetra na tom području. Za razliku od sustava integriranih na krovovima, ovdje se može osigurati praćenje optimalnog položaja modula u odnosu na Sunce. To se postiže motoriziranim sustavima praćenja u jednoj ili dvije osi.

Sustavi za praćenje optimalne osunčanosti modula rezultiraju boljim prinosom električne energije, no izvedbe su složenije i skuplje.

kosi_krov.jpeg
ravni_krov.jpeg
tablica.PNG
konstrukcije_na_zemlji.jpeg
bottom of page