top of page

 

AUTONOMNI ILI SAMOSTALNI FOTONAPONSKI SUSTAVI

 

Solarni fotonaponski (FN) sustavi koji nisu priključeni na mrežu (engl. offgrid) često se nazivaju i samostalnim sustavima (engl. stand-alone systems), a mogu biti sa ili bez pohrane energije, i hibridni sustavi koji mogu biti s vjetroagregatom, kogeneracijom, gorivnim člancima ili dizelskim generatorom.

Temeljne komponente samostalnoga fotonaponskog sustava:

  1. fotonaponski moduli (obično spojeni paralelno ili serijski-paralelno).

  2. regulator punjenja.

  3. akumulator.

  4. trošila.

  5. izmjenjivač (ako trošila rade na izmjeničnu struju).

 

 Za takav fotonaponski sustav, koji se sastoji od gore navedenih komponenata karakteristična su dva osnovna procesa:

  1. pretvorba sunčeva zračenja, odnosno svjetlosne energije u električnu.

  2. pretvorba električne energije u kemijsku i, obrnuto, kemijske u električnu.

regulator_punjenja.jpg
bottom of page